Ngất ngây người đẹp Việt và thế giới mặc váy áo bằng... rau

(GDVN) - Những người đẹp trong trang phục có vẻ kỳ lạ và độc đáo bằng các loại lá rau thực ra là những người của tổ chức bảo vệ động vật PETA hoặc tình nguyện viên của tổ chức này, nhằm nâng cao ý thức của người dân về việc ăn chay, ăn thực vật để bảo vệ động vật.
Đang tải tin...