Tài sản bất minh, tịch thu được không?

01/06/2018 06:50
(GDVN) - Ông Lê Minh Khái nói như vậy về đề xuất đánh thuế 45 % với tài sản kê khai không trung thực hoặc có tài sản, thu nhập tăng thêm mà không giải trình được.