Nguyên Chủ nhiệm VPQH: "Sửa luật đất đai, kiện cáo có bớt đi không?"

29/09/2013 13:00
(GDVN) - "Chúng ta vẫn nói sức mạnh là ở dân, thành bại hay không cũng phụ thuộc vào sự ủng hộ của nhân dân. Vậy thì tại sao sau quá nhiều vụ việc khiếu kiện đất đai kéo dài, chúng ta lại không trưng cầu ý dân về những vấn đề cốt lõi của một dự thảo Luật đất đai sửa đổi".

Chủ tịch Quốc hội: “Cần xem lại những dự án không do nhà nước thu hồi"

13/09/2013 07:37
(GDVN) - “Cũng cần phải nói lại là các dự án phát triển kinh tế xã hội thì nội dung thể hiện phải thế nào? Đối với các dự án này phải được cấp có thẩm quyền quyết định, nhưng ở những phần không phải do nhà nước thu hồi tôi thấy chưa thật rõ. Các dự án không phải do nhà nước thu hồi nhưng cũng rất quan trọng, vì nó phục vụ phát triển kinh tế xã hội, mà như vậy thì cũng là lợi ích quốc gia đấy, là an ninh quốc phòng đấy, nên điểm này cần phải làm cho rõ”.