Vắng mợ thì chợ vẫn đông

03/03/2016 10:57
(GDVN) - Thông thường nếu bạn muốn từ chức, tác động lớn nhất sẽ là lần đầu tiên. Nhiều người tin rằng sẽ không có một tác động hay ảnh hưởng nào lớn.

Huyền thoại cũng chỉ là hoài niệm

01/03/2016 15:03
(GDVN) - Dạng tham quyền cố vị khác nguy hiểm hơn nhiều và hậu quả của nó đối với quốc gia dân tộc khủng khiếp hơn nhiều – đó là những ông “vua không ngai”.