Mel Gibson mất nửa gia tài 850 triệu USD

26/12/2011 10:28
Vì không ký thỏa thuận tiền hôn nhân nên khi ly dị vợ, tài tử Mel Gibson buộc lòng phải chia đôi số tài sản khổng lồ mà mình đang sở hữu.