Cuốn sách "thiên thần" Kells - tàng thư cổ vô giá.

13/08/2012 08:52
(GDVN) - Cuốn sách Kells có vai trò quan trọng nếu bạn muốn tìm hiểu lịch sử và truyền thống của đất nước Ireland. Đây thực chất là Kinh Phúc âm, được viết bằng tiếng Latinh, bao gồm tập hợp 4 phần Phúc âm của các Thánh Matthew, Luke, Mark và John. Những tư liệu này gộp thành phần mở đầu của Kinh Thánh Tân ước.