"Trung Quốc luôn sẵn kẹo trong túi"

30/10/2016 08:10
(GDVN) - Bắc Kinh không thể "bao đồng" các nước mãi, nên đằng sau những thỏa thuận cho vay hoành tráng rất có thể là những công nghệ lạc hậu và ô nhiễm...

Vắng mợ thì chợ vẫn đông

03/03/2016 10:57
(GDVN) - Thông thường nếu bạn muốn từ chức, tác động lớn nhất sẽ là lần đầu tiên. Nhiều người tin rằng sẽ không có một tác động hay ảnh hưởng nào lớn.