Hà Nội thời ...mưa bom, bão đạn

10/10/2012 08:13
Trải qua biết bao hy sinh, mất mát dưới mưa bom bão đạn, quân và dân thủ đô anh hùng đã làm nên ngày chiến thắng vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954). Nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2012), xin gửi tới đọc giả chùm ảnh về Hà Nội một thời mưa bom bão đạn.