GS Xoay viết nhạc, tự hát và... làm MC

12/12/2011 07:12
Giáo sư Cù Trọng Xoay (Đinh Tiến Dũng) sẽ thể hiện tài năng đa dạng của mình với chương trình hài kịch đặc biệt “Nụ cười chiến sỹ”.