Hồ Ngọc Hà: 'Tôi thường khoác vai Cường'

17/01/2013 14:47
"Gia đình là điểm tựa nên tôi gần họ nhiều hơn. Tất nhiên đừng bắt tôi nói không với công việc. Sang năm tôi có rất nhiều kế hoạch, tôi nghĩ khán giả sẽ bất ngờ vì "hứng" của tôi đang chuyển hướng", Hồ Ngọc Hà nói.