Ông Lê Vũ Kỳ chính thức rời hẳn ACB

21/09/2012 22:41
(GDVN) - Ông Lê Vũ Kỳ thôi chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Chứng khoán Ngân hàng Á Châu (ACBS) từ ngày 21/9, sau khi đã có động thái tương tự ở Hội đồng quản trị ACB.