Doanh nghiệp chê đại học Việt Nam mắc... "bệnh hàn lâm"

28/11/2012 07:14
Với tâm lý sính bằng cấp, người học cũng như người dạy hiện nay vẫn đang quá chú trọng đến kiến thức hàn lâm thay vì ứng dụng. Trong khi đó, mục tiêu của giáo dục đại học là đến năm 2020 ít nhất 70% sinh viên được đào tạo theo định hướng thực hành.

"Học sinh, sinh viên nghèo bị ép đóng học phí, hãy phản ánh với Bộ GD"

16/10/2012 06:45
(GDVN) - Thứ trưởng Trần Quang Quý: “Chúng tôi đã đề nghị các trường cùng chia sẻ khó khăn với nhà nước, không bắt các em phải nộp ngay. Các em nào diện gia đình nghèo, chưa có điều kiện đóng thì cho các em đóng sau. Các em bị trường thúc ép thì hãy phản ánh với Bộ GD&ĐT”.