“Con ông Bí, lý ông Phó”

11/08/2020 06:27
GDVN- Chuyện “Con ông Bí, lý ông Phó” không phải bây giờ mới thấy, có điều vào thời điểm nước rút trước Đại hội Đảng lần thứ 13, người ta trở nên vội vã cũng không lạ.