Hồn Việt ngập tràn “suối Đó - chùa Đây”

15/02/2019 07:00
(GDVN) - Đến với suối Đó - chùa Đây du khách chỉ cần đến với một tấm lòng thành kính yêu thương hướng về cội nguồn để nguyện cầu mình sẽ vượt tai ương và sống tốt hơn.