Không thể bỏ kỳ thi “2 trong 1” lúc này

11/08/2018 07:17
(GDVN) - Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng đánh giá hiện nay, kỳ thi 2 trong 1 là tối ưu, quan trọng vẫn là quy trình thực hiện nó như thế nào mà thôi.