Những giọng điệu xuyên tạc nguy hiểm

05/01/2019 06:58
(GDVN) - Cứ trước mỗi sự kiện lớn của đất nước, các thế lực thù địch lại đăng phát nhiều tin, bài xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đối ngoại quốc phòng độc lập, tự chủ

25/07/2017 07:53
(GDVN) - Bằng thủ đoạn đưa thông tin lập lờ “đen-trắng” lẫn lộn, các thế lực thù địch làm cho người đọc không phân biệt được đúng sai, nảy sinh nghi ngờ, mất lòng tin..

Lật tẩy âm mưu đen tối của FULRO về "Ngày tận thế"

24/07/2011 12:33
Lợi dụng đầu năm 2011, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, số cầm đầu FULRO lưu vong nước ngoài đã điện đàm thông tin, lôi kéo một số đối tượng trong nước thêu dệt, phao tin xuyên tạc về “Ngày tận thế” với nội dung phản động.