Quan chức cấp cao ASEAN-Trung Quốc bàn về DOC

01/11/2012 19:37
"DOC được Trung Quốc và tất cả 10 quốc gia thành viên ASEAN ký kết mang tính ràng buộc đối với tất cả các bên. Đó là trách nhiệm và bổn phận chung của Trung Quốc và các quốc gia thành viên ASEAN...