Kế hoạch nhỏ, những câu chuyện buồn

14/02/2019 06:42
(GDVN) - Trăm phương ngàn kế để đạt chỉ tiêu theo yêu cầu. Với những việc làm ấy, ý nghĩa tốt đẹp của phong trào “Kế hoạch nhỏ” có còn không?