Nghiên cứu phản ánh về cơ chế đầu tư PPP

10/01/2019 07:00
(GDVN) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu phản ánh của Báo đấu thầu về vấn đề cơ chế đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Thu hút vốn đầu tư cho y tế, giáo dục

17/01/2018 06:04
(GDVN) - Quán triệt nguyên tắc ưu tiên bố trí, sử dụng vốn ngân sách nhà nước như là vốn mồi để khai thác tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác.