Thủ tướng chỉ rõ "quy trình sai"

18/04/2017 06:00
(GDVN) - Thủ tướng chỉ rõ: “Không thể để tình trạng xả lũ làm tăng ngập cho dân vùng hạ lưu rồi lại trả lời là xả đúng quy trình".