Kẻ ăn ốc, người đổ vỏ

01/05/2019 07:29
(GDVN) - Chấm Văn, ngán nhất là chữ viết thí sinh nhưng chán hơn là chuyện “nhỏ to, nhờ vả” của “cán bộ”.

Giáo dục: "Quyền rơm, vạ đá" (2)

08/02/2019 06:00
(GDVN) - Nói “quyền rơm” của giáo dục e vẫn chưa mô tả hết sự thật mà phải dùng các từ dân gian gọi là “quyền hơi” hay “quyền gió”.