Thảm án từ vụ tranh chấp cái… hang đá

08/12/2011 07:10
Chuyện cái hang đá là thuộc quyền sở hữu của ai thì đến Luật Đất đai cũng bó tay vì NN chưa từng có điều luật nào liên quan đến “đối tượng đặc biệt” này.