Lại Văn Sâm: "Tôi không chấp Ngô Mỹ Uyên"

26/12/2011 08:46
"Tôi không chấp cô ấy làm gì, đó không phải là đối tượng để tôi tranh cãi”, Lại  Văn Sâm nói về Ngô Mỹ Uyên khi nhắc đến LHP Quốc tế VN lần thứ nhất.