Khuyến mãi mạnh tour nội địa

01/09/2011 11:17
(GDVN) - Trong nỗ lực vực dậy thị trường, nhiều nhà tổ chức tour vừa hoặc chuẩn bị tung ra chùm sản phẩm nội địa ghép khách lẻ vào bốn tháng cuối năm