Chuyện không bao giờ cũ của đêm tân hôn

30/09/2011 13:33
Thời nay, lần đầu QHTD có nhiều bối cảnh “đa dạng” hơn, chứ không chỉ là đêm tân hôn hồi hộp, run sợ của nhiều cô gái chưa biết gì về người chồng...