Chịu trách nhiệm

29/12/2015 07:32
(GDVN) - Thủ tướng Nhật nói với Ngoại trưởng: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ để anh toàn quyền quyết định. Không cần phải trao đổi thêm.

"Dân chủ lộn xộn" và giáo dục lịch sử

28/12/2015 10:17
(GDVN) - Lòng yêu nước, tình yêu dân tộc và sự tôn trọng các giá trị văn hóa truyền thống đã được xác định là mục tiêu chính của hệ thống giáo dục chính thức Nhật Bản.