PVN gắn biển hai công trình dầu khí

03/12/2020 21:11
GDVN- Đây là 2 trong 7 công trình tiêu biểu của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.