Cú sốc mang tên “tự lập” khi du học

17/08/2011 08:02
Không ít bạn phải bỏ học giữ chừng trở về nước vì chuyện tưởng chừng như rất nhỏ: không thể sống tự lập vì vốn được gia đình quá bao bọc.