Chiến lược "Diễn biến hòa bình" là gì?

17/04/2018 07:00
(GDVN) - Mục tiêu cơ bản, xuyên suốt của chiến lược “diễn biến hòa bình” mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành là nhằm thủ tiêu chủ nghĩa xã hội...

Chịu trách nhiệm

29/12/2015 07:32
(GDVN) - Thủ tướng Nhật nói với Ngoại trưởng: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi sẽ để anh toàn quyền quyết định. Không cần phải trao đổi thêm.