Nghệ An: 3 “sếp” chỉ đạo... 1 nhân viên

31/01/2013 07:46
Theo kết quả thống kê từ Sở Nội vụ Nghệ An, hiện một số sở, ban ngành cấp huyện đang tồn tại một nghịch lý, lãnh đạo nhiều hơn nhân viên. Có trường hợp ở một phòng ban, chỉ có 1 nhân viên, nhưng có tới... 3 cán bộ lãnh đạo.

Thủ khoa ĐH Thủy Lợi đạt 24,5 điểm

26/07/2012 10:30
(GDVN) - Thủ khoa của Trường ĐH Thủy Lợi khu vực phía Bắc là thí sinh Lê Cao Khánh (SDB 4671) với 24.5 điểm (Toán: 9.00; Lý 8.00 và Hóa 7.50). Phía Nam thủ khoa chỉ đạt 18 điểm.