Học văn là học chơi với chữ

21/09/2014 08:40
(GDVN) - "Học sinh vẫn ngại, vẫn chán học văn vì học chẳng để làm gì, vì làm bài một kiểu nhưng ra ngoài diễn đạt, thể hiện cái mình nghĩ lại theo cách khác".