Tình yêu vượt thời gian

30/04/2020 06:09
(GDVN) - Tóc xanh điểm trắng nửa thời gian / Anh vẫn tìm em dẫu muộn màng / Mấy độ thu tàn khoe sắc lá/ Bao mùa nước nổi đổ thuyền nan / Em ở trong ấy tình lưu luyến...

Người sống dậy từ áo quan ở hang Hỏa Tiễn

22/11/2012 07:36
Cách đây tròn 46 năm, tại địa danh này, hàng trăm bộ đội, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong (TNXP)… dưới mưa bom bão đạn đã dốc hết nhiệt huyết tuổi trẻ, hy sinh thân mình để thông đường, cho xe ra tiền tuyến. Trong đó có 33 thanh niên xung phong đã ngã xuống chỉ trong một trận bom, tất cả họ tuổi đời còn rất trẻ, mới mười tám đôi mươi.