Quy định thi tuyển phương án kiến trúc

21/07/2020 06:21
GDVN- Chính phủ ban hành Nghị định 85/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc, trong đó quy định thi tuyển phương án kiến trúc.