Đại học có là học đại?

02/09/2011 08:34
Học một nghề gì đó thật giỏi và mình yêu thích thì vẫn tốt hơn là phí hoài bốn năm đại học để rồi phải tìm một việc làm không phù hợp.