Thi quốc gia, chấm thi theo cụm mới an toàn

19/09/2018 07:16
(GDVN) - Giám thị của địa phương phải được luân chuyển từ huyện thị này qua huyện thị khác tránh tình trạng chỉ hoán đổi giữa các trường trong cùng một địa bàn với nhau