Thầy cô, ba cọc ba đồng và...quỹ!

15/12/2019 06:16
(GDVN) - Đồng lương “ba cọc ba đồng” của giáo viên không được “yên thân” mà luôn bị ngắt véo, bị chia năm xẻ bảy; không “tự nguyện” cũng không được.