Cuộc điện thoại bất ngờ đến Trung Nam Hải

11/02/2017 07:44
(GDVN) - Chiến thuật này của Donald Trump khiến người viết liên tưởng đến Gia Cát Lượng với "không thành kế": mở cửa thành, lên lầu gảy đàn đón đại quân của Tư Mã Ý.