Trung Quốc rất giỏi tạo cớ rồi lấn tới

11/06/2011 23:56
Trung Quốc đã giăng mưu, lập bẫy thì cách ứng đối quan trọng nhất của ta là đừng để mắc mưu. Chúng ta cần phải hết sức cảnh giác trước các chiêu thức “ăn vạ”...