Đừng yêu Tổ quốc bằng khẩu hiệu suông

11/07/2012 07:00
(GDVN) - Yêu Hoàng Sa, Trường Sa thì trước hết phải biết, hiểu kỹ về lịch sử, địa lý... của những nơi này. Đừng yêu Tổ quốc bằng cách hô khẩu hiệu suông.