“Ánh mắt” Trường Sa

04/03/2012 16:56
Ra Trường Sa công tác, điều đọng lại lớn nhất trong tôi là những ánh mắt của “người Trường Sa”