Ông bố 'kêu trời' sau khi cùng cu Tí... học Sử

10/04/2013 15:01
(GDVN) - Phản hồi về quan điểm của GS Phan Huy Lê, một độc giả ký tên Minh Túy đã chia sẻ tường tận chuyện mình cùng con học sử chật vật như thế nào, qua đó cho thấy một thực trạng đúng như GS Phan Huy Lê nói: "SGK bậc phổ thông hiện nay chẳng khác gì là tóm tắt sách người lớn rồi bắt trẻ con phải học. Dạy Sử và học Sử như thế thì trẻ em chán là phải"!

Vụ xé đề cương môn Sử: 'Lãnh đạo Bộ cần đả thông tư tưởng'

08/04/2013 20:15
(GDVN) - "Ở những nước có nền giáo dục tốt nhất thế giới như Mỹ, Anh, Pháp họ đều rất coi trọng lịch sử, thì chẳng có lý do gì mà Việt Nam ta lại coi thường môn Sử như vậy. Sự việc học sinh trường Nguyễn Hiền xé đề cương cảnh báo ở những kỳ thi sắp tới sẽ còn có rất nhiều điểm 0 môn Sử".