Người dân lo lắng, doanh nghiệp đủng đỉnh!

15/03/2014 06:30
(GDVN) - 240 hộ dân thôn Xích Thổ sẽ phải đối diện trực tiếp với ô nhiễm, chính vì điều này mà đại bộ phận người dân không muốn di chuyển đến điểm tái định cư.