Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt doanh thu 367,5 nghìn tỷ đồng

04/10/2017 11:03
Ngọc Quang
(GDVN) - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khai thác dầu thô trong nước 9 tháng vượt 297 nghìn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế.

Thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong 9 tháng năm 2017: Tổng sản lượng khai thác dầu 9 tháng năm đạt 19,01 triệu tấn, bằng 73,6% kế hoạch năm.

Cụ thể, sản lượng khai thác dầu 9 tháng đạt 11,70 triệu tấn, vượt 2,8% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 77,0% kế hoạch năm (trong đó: khai thác dầu ở trong nước 9 tháng đạt 10,25 triệu tấn, vượt 3,0% - tương đương vượt 297 nghìn tấn so với kế hoạch 9 tháng; ở nước ngoài 9 tháng ước đạt 1,46 triệu tấn, vượt 1,4% kế hoạch 9 tháng).

Sản lượng khai thác khí 9 tháng đạt 7,31 tỷ m3, bằng 69% kế hoạch năm. 
Sản xuất điện 9 tháng đạt 15,59 tỷ kWh, bằng 77,6% kế hoạch năm.

Sản xuất đạm 9 tháng đạt 1,32 triệu tấn, vượt 10,1% kế hoạch 9 tháng và bằng 87,1% kế hoạch năm.

Sản xuất xăng dầu toàn PVN 9 tháng đạt 4,46 triệu tấn, vượt 22,6% kế hoạch 9 tháng và bằng 65,6% kế hoạch năm.  

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt doanh thu 367,5 nghìn tỷ đồng ảnh 1
PVN đang băng băng về đích với hàng loạt các kết quả nổi bật 9 tháng qua. ảnh: pvn.

Các chỉ tiêu tài chính của PVN (tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước) đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể:

Tổng doanh thu toàn PVN 9 tháng đạt 367,5 nghìn tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 84% kế hoạch năm.

Nộp ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 68,8 nghìn tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch 9 tháng và bằng 92% kế hoạch năm.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã đạt doanh thu 367,5 nghìn tỷ đồng ảnh 2

PVN luôn nỗ lực xuất khẩu dầu thô với mức giá cao nhất

Trong tháng 9/2017, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức từ 1,3- 24% kế hoạch tháng.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của PVN đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 2,0% - 22% kế hoạch đề ra. 

Đặc biệt khai thác dầu thô trong nước 9 tháng vượt 297 nghìn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế (GDP) đất nước 9 tháng đầu năm.

Trong những tháng còn lại của năm 2017, Tập đoàn quyết tâm tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo khai thác dầu thô trong nước năm 2017 theo kế hoạch Chính phủ;

Đồng thời tăng cường kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí; Tiếp tục xử lý một số dự án chưa hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công thương.

Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển Đông.

Ngọc Quang