Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai báo lãi gần 583 tỷ đồng

14/03/2016 15:41
Mai Anh
(GDVN) - Lũy kế cả năm 2015, HAG đạt doanh thu 2.466,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 582,7 tỷ đồng,

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - HAG) vừa công bố Báo cáo tài chính quý 4/2015. 

Báo cáo Tài chính của Tập đoàn này cho thấy, doanh thu quý 4/2015 đạt gần 588,8 tỷ đồng, tăng 87,3% so với cùng kỳ.

Mức tăng này giúp mức lãi gộp đạt 154,04 tỷ đồng, tăng 71,54% so với quý 4/2014 và đạt lợi nhuận sau thuế hơn 39,7 tỷ đồng, tăng đến 115% so với mức lợi nhuận sau thuế cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2015, HAG đạt doanh thu 2.466,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 582,7 tỷ đồng, tăng tương ứng 120% và 162% so với năm 2014.

Nguyên nhân lợi nhuận tăng là do hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tăng nhanh thời gian qua.

Cụ thể, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý 4/2015 đạt 589 tỷ đồng, tăng 275 tỷ đồng so với quý 4/2014.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai báo lãi gần 583 tỷ đồng ảnh 1
Lợi nhuận sau thuế quý 4/2015 của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đạt hơn 39 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu từ bán sản phẩm, hàng hóa đạt 363 tỷ đồng (tăng 254 tỷ đồng so với quý 4/2014). Nguyên nhân do hàng hóa, máy móc nguyên vật liệu cung cấp cho nông nghiệp của Hoàng Anh Gia Lai tăng; Doanh thu từ các hợp đồng xây dựng trong quý 4/2015 đạt 193 tỷ đồng (tăng 46 tỷ đồng so với quý 4/2014); 

Quý 4/2015 cũng ghi nhận giá vốn sản phẩm hàng hóa tăng 217 tỷ đồng, 

Tuy nhiên, bên cạnh doanh thu thu bán hàng và từ các hợp đồng xây dựng tăng, trong quý 4/2015, doanh thu từ bán căn hộ giảm 14 tỷ đồng so với quý 4/2014 và doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 12 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, chi phí hoạt động tài chính của Hoàng Anh Gia Lai quý 4/2015 tăng 34 tỷ đồng so với quý 4/2014, trong đó chi phí lãi vay ngân hàng và trái phiếu tăng 20 tỷ đồng so với năm 2014; Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng 13 tỷ đồng so với năm 2014.

Tính đến ngày 31/12/2015, tổng tài sản của HAG đạt gần 27.689 tỷ đồng, tăng hơn 6.000 tỷ đồng so với quý 4/2014.

Lượng tiền mặt giảm mạnh đến 60,4%, từ 601 tỷ đồng cuối năm 2014 xuống còn 238 tỷ đồng.

Nợ phải trả của HAG đến cuối năm 2015 tăng hơn 4.000 tỷ đồng lên 15.412 tỷ đồng, trong đó 4.648 tỷ đồng là vay nợ ngắn hạn (tăng hơn 1.000 tỷ đồng - 29%) và 8.536 tỷ đồng là vay nợ dài hạn (tăng thêm tới gần 3.000 tỷ đồng - 53%).

Có thể thấy, nợ ngắn hạn được xem là mối lo của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai. Trong ngắn hạn, doanh nghiệp này phải trả nợ thuế và khoản phí phải nộp cho nhà nước hơn 115 tỷ đồng; phải trả cho khoản vay ngắn hạn hơn 4 nghìn tỷ đồng.

Cũng liên quan đến báo cáo tài chính, trước đó Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã 2 lần yêu doanh nghiệp phải công bố thông tin đúng quy định.  

Ngày 25/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cũng đã ra công văn không chấp thuận đề nghị gia hạn thời gian công bố BCTC quý 4/2015 đối với CTCP Nông nghiệp Quốc tế HAGL (Mã: HNG) và CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG) đồng thời yêu cầu 2 doanh nghiệp phải công bố thông tin đúng quy định.

Lý do xin gia hạn nộp BCTC quý IV/2015 của cả 2 công ty là đang kiểm tra đối chiếu số liệu với kiểm toán độc lập nhằm đảm bảo cho các số liệu và thông tin trên BCTC công ty mẹ và hợp nhất quý IV/2015 được phản ánh chính xác và đầy đủ.

Mai Anh