Tập huấn về chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho HSSV tại Gia Lai

29/09/2022 08:20
Hà An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Hội nghị đã giải đáp một số vướng mắc của HSSV về những nội dung liên quan đến vai trò và lợi ích của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Vừa qua, Trung tâm truyền thông (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) đã phối hợp với Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho gần 250 học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Gia Lai.

Theo tinh thần của Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương, đến năm 2025, toàn quốc có khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó, nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Tổ chức thực hiện thắng lợi những mục tiêu trên là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở.

Tập huấn về chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho HSSV tại Gia Lai ảnh 1

Ông Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai phát biểu và chia sẻ các thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp của tỉnh tại Hội nghị.

Để góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam xây dựng kế hoạch chi tiết tuyên truyền và phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 tại Trường Cao đẳng nghề Gia Lai cho học sinh, sinh viên.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam, bà Trần Thị Thúy Nga và bà Tống Thị Song Hương đã giới thiệu, chia sẻ các chuyên đề về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Đặc biệt là chỉ ra một số điểm mới, nổi bật của Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, chính sách bảo hiểm thất nghiệp với học sinh, sinh viên.

Qua trao đổi, các báo cáo viên cũng đã giải đáp một số vướng mắc của học sinh, sinh viên về những nội dung liên quan đến vai trò và lợi ích của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; quyền và trách nhiệm tham gia các loại hình bảo hiểm xã hội; quy định về cấp thẻ; thông tuyến khám chữa bệnh...

Thông qua Hội nghị, các em học sinh, sinh viên đã được cung cấp kiến thức cơ bản về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt là về ý nghĩa, vai trò và lợi ích, tính nhân văn của các chính sách này.

Bên cạnh đó, các thông tin cụ thể về các chế độ hỗ trợ cho một số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cũng đã được thông tin cụ thể, đầy đủ tới các em học sinh, sinh viên.

Tập huấn về chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho HSSV tại Gia Lai ảnh 2

Hội nghị với gần 200 học sinh, sinh viên tiêu biểu của Trường Cao đẳng nghề Gia Lai.

Từ đó, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật của học sinh, sinh viên về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, góp phần tăng tỉ lệ lao động tham gia vào chính sách an sinh xã hội.

Thời gian vừa qua, Trung tâm truyền thông, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội Việt Nam đã phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện tuyên truyền và phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp tại nhiều trường cao đẳng và trung cấp dạy nghề trên các tỉnh/thành của cả nước và nhận được sự đồng tình và hưởng tích cực từ các em học sinh, sinh viên và Ban giám hiệu nhà trường.

Hà An