“Chạm” để “cộng” với TechCare+

“Chạm” để “cộng” với TechCare+
GDVN- Chỉ với mức phí từ 20.000đ/tháng, khách hàng đã có thể tham gia giải pháp bảo hiểm TechCare+, giúp bảo vệ tài chính trước các rủi ro sức khỏe trong tương lai.