Thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ Bảo hiểm y tế

27/08/2020 19:40
Vương Thuỷ
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 2731/BHXH-CSYT về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ Bảo hiểm y tế.

Để đảm bảo thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo đúng quy định hiện hành về chế độ Bảo hiểm y tế và quy định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12, Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch và Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế, ngày 27/8/2020, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 2731/BHXH-CSYT gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố; Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh) về việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ Bảo hiểm y tế.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn việc thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 theo chế độ Bảo hiểm y tế như sau:

Thứ nhất, đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 1 Nghị định số 101/2010/NĐ-CP: Quỹ Bảo hiểm y tế không thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19.

Thứ hai, đối với người có thẻ Bảo hiểm y tế đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế được chỉ định xét nghiệm COVID-19 theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV ban hành kèm theo Quyết định số 3351/QĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế, gồm:

Người bệnh có sốt và/hoặc viêm đường hô hấp cấp tính, không lý giải được bằng các nguyên nhân khác;

Người bệnh có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào và có tiền sử đến/qua/ở/về từ vùng dịch tễ có bệnh COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng hoặc tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nghi ngờ hoặc xác định COVID-19 trong khoảng 14 ngày trước khi khởi phát các triệu chứng.

Chi phí xét nghiệm COVID-19 của các trường hợp nêu trên được thanh toán như sau:

- Đối với trường hợp có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính, người bệnh bị áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định: Quỹ Bảo hiểm y tế không thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19.

- Đối với trường hợp kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính: Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán theo quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế:

+ Người bệnh đi khám, chữa bệnh đúng tuyến: Thanh toán theo mức hưởng của đối tượng và theo chế độ khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế đúng tuyến.

+ Người bệnh đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến: Thanh toán theo mức hưởng của đối tượng và theo chế độ khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế không đúng tuyến.

Trong lúc dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, bên cạnh sự chủ động, tích cực thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ quản lý Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn tích cực chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh đảm bảo đầy đủ, kịp thời quyền lợi khám, chữa bệnh, thực hiện thanh toán chi phí xét nghiệm COVID-19 cho người có thẻ Bảo hiểm y tế; góp phần thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả nhất.

Vương Thuỷ