Đau lòng cảnh trẻ em Trung Quốc bị đánh đập, cưỡng ép tập thể thao (4)

05/08/2012 06:34 Tấn Minh