Điệp viên 007 được Nữ hoàng phong Hiệp sĩ trong lễ khai mạc Olympic

28/07/2012 06:55 Trần Long
(GDVN) - Điệp viên 007 được Nữ hoàng phong Hiệp sĩ trong lễ khai mạc Olympic London 2012.
Trần Long