Olympic 2012: Quốc Toàn 'vồ hụt' huy chương đồng trong tiếc nuối

30/07/2012 06:50 Tuấn Hữu
(GDVN) - Dù đã nỗ lực hết sức nhưng Trần Lê Quốc Toàn đã không thể mang tấm huy chương Olympic 2012 đầu tiên về cho Thể thao Việt Nam.
Rạng sáng nay, lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn đã bắt đầu thi đấu ở môn cử tạ hạng cân 56kg, nỗ lực giúp Toàn thành công ở mức cử đẩy 159kg và tràn trề hy vọng giành huy chương đồng nhưng ở mức cử đẩy 162kg Quốc Toàn đã thất bại. Chung cuộc Quốc Toàn chỉ xếp thứ 4 với tổng cử là 284kg, cử giật 125kg, cử đẩy 159kg.
Rạng sáng nay, lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn đã bắt đầu thi đấu ở môn cử tạ hạng cân 56kg, nỗ lực giúp Toàn thành công ở mức cử đẩy 159kg và tràn trề hy vọng giành huy chương đồng nhưng ở mức cử đẩy 162kg Quốc Toàn đã thất bại. Chung cuộc Quốc Toàn chỉ xếp thứ 4 với tổng cử là 284kg, cử giật 125kg, cử đẩy 159kg.
Rạng sáng nay, lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn đã bắt đầu thi đấu ở môn cử tạ hạng cân 56kg, nỗ lực giúp Toàn thành công ở mức cử đẩy 159kg và tràn trề hy vọng giành huy chương đồng nhưng ở mức cử đẩy 162kg Quốc Toàn đã thất bại. Chung cuộc Quốc Toàn chỉ xếp thứ 4 với tổng cử là 284kg, cử giật 125kg, cử đẩy 159kg.
Rạng sáng nay, lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn đã bắt đầu thi đấu ở môn cử tạ hạng cân 56kg, nỗ lực giúp Toàn thành công ở mức cử đẩy 159kg và tràn trề hy vọng giành huy chương đồng nhưng ở mức cử đẩy 162kg Quốc Toàn đã thất bại. Chung cuộc Quốc Toàn chỉ xếp thứ 4 với tổng cử là 284kg, cử giật 125kg, cử đẩy 159kg.
Rạng sáng nay, lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn đã bắt đầu thi đấu ở môn cử tạ hạng cân 56kg, nỗ lực giúp Toàn thành công ở mức cử đẩy 159kg và tràn trề hy vọng giành huy chương đồng nhưng ở mức cử đẩy 162kg Quốc Toàn đã thất bại. Chung cuộc Quốc Toàn chỉ xếp thứ 4 với tổng cử là 284kg, cử giật 125kg, cử đẩy 159kg.
Rạng sáng nay, lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn đã bắt đầu thi đấu ở môn cử tạ hạng cân 56kg, nỗ lực giúp Toàn thành công ở mức cử đẩy 159kg và tràn trề hy vọng giành huy chương đồng nhưng ở mức cử đẩy 162kg Quốc Toàn đã thất bại. Chung cuộc Quốc Toàn chỉ xếp thứ 4 với tổng cử là 284kg, cử giật 125kg, cử đẩy 159kg.
Rạng sáng nay, lực sĩ Trần Lê Quốc Toàn đã bắt đầu thi đấu ở môn cử tạ hạng cân 56kg, nỗ lực giúp Toàn thành công ở mức cử đẩy 159kg và tràn trề hy vọng giành huy chương đồng nhưng ở mức cử đẩy 162kg Quốc Toàn đã thất bại. Chung cuộc Quốc Toàn chỉ xếp thứ 4 với tổng cử là 284kg, cử giật 125kg, cử đẩy 159kg.
Nỗi buồn của Quốc Toàn...
Tuấn Hữu